صنایع لاستیکی پادسپاهان

شرکت صنایع پاد سپاهان در سال 1368 با هدف خدمت به صنعت کشور و همچنین احترام به مشتری ، توجه به خواسته های او در چارچوب الزامات قانونی ، مقررات ملی و بین المللی پا به عرصه صنعت لاستیک گذاشت. اینک بعد از گذشت 20 سال این شرکت توانسته با ظرفیت بیش از 500 تن در سال و با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری روز و نیروی انسانی کار آزموده گام های بلندی به سوی خود کفائی و بی نیازی صنعت کشور بردارد. این شرکت در سایه تلاش کارشناسان و نیروهای متخصص توانسته قطعات لاستیکی مورد نیاز صنایع گوناگون از جمله نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نساجی ، ریسندگی ، نظامی ، غذایی و خودروسازی رابر با آخرین استانداردهای جهانی ، طراحی ، ساخته و در دسترس همگان قرار دهد
این یک متن پیش فرض است و قرار است در آینده توسط مشتری عوض وبه متن زیباتر و پرمفهومی تبدیل گردد...از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم. این یک متن پیش فرض است و قرار است در آینده توسط مشتری عوض وبه متن زیباتر و پرمفهومی تبدیل گردد...از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم. این یک متن پیش فرض است و قرار است در آینده توسط مشتری عوض وبه متن زیباتر و پرمفهومی تبدیل گردد...از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم. این یک متن پیش فرض است و قرار است در آینده توسط مشتری عوض وبه متن زیباتر و پرمفهومی تبدیل گردد...از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
تولید انواع لاستیک های صنعتی کارخانجات
تولید انواع قطعات لاستیکی معدنی
تولید انواع قطعات لاستیک خودرویی

محصولات