خط مشی

صنایع لاستیکی پاد سپاهان خط مشی کیفی خود را بر اساس:
– جلب و ارتقاء رضایت مشتریان
– حفظ و بهبود مستمر کیفیت و کمیت محصولات تولیدی
– افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان
– شناخت نیاز ها و معرفی بهترین گزینه ها در راستای تامین نیاز مشتریان
– ارایه مستمر آموزشهای علمی و مهارتی به پرسنل
– استفاده از فنون آماری و کنترل پروژه
– و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 قرار داده است .

این خط مشی بر اساس ضرورت و توسط مدیریت ارشد بررسی و باز نگری خواهد شد .