مهندسی معکوس چیست:

مهندسی معکوس (Reverse Engineering) یک فناوری ست که برای شناسایی ساختار فیزیکی و شیمیایی یک محصول استفاده میشود .

از سویی با توجه به استلزام جلوگیری از ورود محصولات مختلف به کشور گروه صنعتی پادسپاهان با توجه به بهره بردن از گروه مهندسی توانمند و همچنین آزمایشگاه مجهز این مسئولیت خطیر را در صنایع لاستیکی-معدنی کشور بر عهده ی خود میداند و توانایی همکاری با مجموعه های مختلف دانشگاهی و صنعتی را برای این مهم دارد.

یکی از قطعات استراتژیک که توسط گروه مهندسی معکوس پاد طراحی و تولید گردید کابل ارتباط باطری برای مجموعه های باطری سازی کشور میباشد

(عکس کابل باطری )