ویژگیهای غلتک های لاستیکی

ویژگیهای غلتکهای لاستیکی 1.    مقاومت سایشی عالی

 

2.    بازگشت سریع به شکل اصلی زمانیکه از شکل اصلی خارج شده باشد.

 

3.    مقاوم به مواد شیمیایی و محافظ غلتک فلزی و شفت

 

4.    جلوگیری از آسیب دیدگی به دلیل خراش و ضربه

 

5.    تنظیم کردن برای تغییرات کوچک برای اندازه گیری دقیق دستگاه

 

6.    استفاده در موارد بسیار خاص….

 

. بعنوان عایق الکتریکی

 

. بعنوان رسانا یا نیمه رسانا در تغییرات خواص الکتریکی

 

. بعنوان یک ماده رها کننده بالا( سلیکون)

 

. دارای سطوح ویژه مانند (سطوح صاف-غلتک دندانه دار-غلتک حلزونی –غلتک شیا ردار-شطرنجی و- – –