تماس با ما

ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: فرشاد هنرمند
سمت: مدیر عامل
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع-تولید صنعتی
از : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
شماره همراه: 09133169974
پست الکترونیک: ie.faho66@gmail.com